GEUR AMBASSADEUR  
line decor
  HOME  :  
line decor
 
VISIE OP

Mijn specialisatie is het geven van voorlichting over de werking van geur op de psyche en mogelijke praktische toepassingen hiervan. Natuurlijke geuren, de raw materials (etherische olie), zijn het uitgangspunt, daar deze behalve een psychische ook een fysieke werking hebben.

Door crossover-kennis omtrent historisch en  antropologisch gebruik, inhoudsstoffen van de raw materials, empirisch en RCT onderzoek ontstaat er een completer beeld van geurbeleving en werking van geur.

Deze kennis heb ik verzameld tijdens vele trainingen, congressen en ontmoetingen met diverse specialisten uit werkvelden die dan wel rechtstreeks of zijdelings met geurbeleving te maken hebben. Natuurgeneeskundige aromatherapie ligt aan de basis van deze kennisverzameling. Hierdoor is een holistische visie een van de uitgangspunten van mijn werkwijze.  

 

Elke geurbeleving heeft meerdere oorzaken en verbindingen en kan niet als slechts als lineaire ervaring worden gezien. Dat maakt geurbeleving in eerste instantie een individuele subjectieve beleving. Geurbeleving is als zodanig ongrijpbaar en niet in een eenduidig begrip te vatten. 

Om inzicht te verkrijgen in die begripsvorming bied de psychologie van C.G. Jung hierin een interessante mogelijkheid. In de psychologie van Jung is een universele ervaring, verwoord als ' archetypen'.

In de door mij ontwikkelde these en visie gebaseerd op deze psychologie, is het mogelijk dat, in termen van geur, meerdere mensen wel degelijk eenzelfde gevoel tijdens een geurbeleving kunnen hebben. Dat maakt dat geurbeleving op dat moment ook objectief is. En zodoende oplossingen kan bieden voor geurvraagstukken zoals het inzetten van de juiste geurmarketing en multizintuigelijke communicatie bij groepen mensen en  in publieke ruimtes.